Home > Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Kullanım Koşulları

Bu web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu web sitesini kullanarak burada belirtilen Kullanım Koşullarını kabul etmiş olacağınız için işbu belgede yer alan CPW Web Sitesi Kullanım Koşullarını lütfen dikkatlice okuyun.

Bu sitedeki "biz", "bize", "bizim", "CPW" ve "CPW Grup" terimleri, Nestlé S.A. ile bağlama göre General Mills inc. arasında ortak bir girişim olan Cereal Partners Worldwide S.A. ile bağlı şirketlerini [ya da yerel CPW pazar şirketinin adını girin] ifade eder. “Siz” terimi bu web sitesine erişen ve/veya bu web sitesini kullanan kişiyi ifade eder.

Web sitesi Gizlilik Politikası

CPW Group web sitelerine gönderilen kişisel bilgiler ya da materyal bu web sitesinde yer alan CPW Web Sitesi Gizlilik Bildiriminde düzenlenen CPW Kişisel Verileri Koruma Politikasına tabidir.

Bilgilerin doğru, tam ve güncel olması

Bu web sitesindeki bilgilerin doğru ve tam olmasını sağlamak için her türlü makul çabayı göstermekle birlikte bu web sitesinde sunduğumuz bilgilerin doğru veya tam olmamasından sorumlu değiliz. Bu web sitesindeki materyale itimat etmenize ilişkin rizikolar Size ait olacaktır. Bu web sitesinde yer alan materyal ve bilgilere ilişkin değişiklikleri takip etmenin Sizin sorumluluğunuz olduğunu kabul ediyorsunuz.

İletim

Bu web sitesine elektronik posta ya da veriler, sorular, yorumlar öneriler ve benzerleri dahil aksi takdirde ilettiğiniz kişisel olmayan iletişim ya da materyaller gizli değildir ve mülkiyete ilişkin değildir ve bu şekilde değerlendirilecektir. İlettikleriniz ya da gönderdikleriniz CPW Group’un mülkiyeti olur ve çoğaltmak, ifşa etmek, iletmek, yayınlamak ve göndermek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaç ile kullanılabilir. Bundan başka, CPW Group bu web sitesine gönderdiğiniz herhangi bir iletişimde bulunan fikir, çizim, buluş, geliştirme, öneri ya da konseptleri herhangi bir amaç ile (ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi, reklamının yapılması ve pazarlanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanmakta serbesttir. Söz konusu kullanım sebebiyle bilgileri gönderen tarafa tazminat verilmez. Bilgileri gönderdiğinizde gönderdiğiniz materyal/içeriğin sahibi olduğunuzu, iftira niteliğinde olmadığını ve CPW Group tarafından kullanımının herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmediğini ya da geçerli yasaları ihlal etmemize aksi takdirde sebep olmadığını da garanti edersiniz. CPW Group gönderilen bilgileri kullanmak ile yükümlü değildir.

Fikri mülkiyet hakları

® Tescilli Ticari Markası. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sitesindeki tüm metin, görüntü ve diğer materyallerdeki telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarının tamamı CPW Grup’a aittir ya da ilgili sahibinin izniyle dahil edilmiştir.

Bu web sitesine göz atabilir, yazdırarak, sabit bir diske indirerek ya da başka kişilere dağıtmak amacıyla bu web sitesinden alıntılar yapabilirsiniz. Bunu yalnızca tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini aynen muhafaza etmek ve yukarıdaki ticari marka bildiriminin bu kopyalarda görünmesi koşuluyla yapabilirsiniz. Bu web sitesinin hiçbir kopyası ticari kazanç amacıyla satılamaz veya dağıtılamaz ya da değiştirilemez veya başka bir çalışma, yayın veya web sitesi ile birleştirilemez.

Bu web sitesinde görüntülenen ticari markalar, logolar, karakterler ve hizmet markaları (topluca “Ticari Markalar”) CPW Group’un CPW S.A. bölümüne aittir. Bu web sitesinde yer alan hiçbir husus bu web sitesinde görüntülenen herhangi bir Ticari Markayı kullanma lisansı ya da hakkının verildiği yönünde yorumlanamaz. Bu web sitesinde görüntülenen Ticari Markaları ya da bu web sitesindeki diğer içeriği bu Kullanım Koşullarında öngörülenler hariç kullanmanız/kötüye kullanmanız kesinlikle yasaktır. Ayrıca, CPW Group’un fikri mülkiyet haklarını kanunlar tarafından izin verilen azami ölçüde sıkı bir şekilde uygulayacağı da Size bildirilmektedir.

Diğer web sitelerine bağlantılar

CPW Group web sitelerindeki bağlantılar, Sizi CPW Group ağı ve sistemleri dışına çıkarabilir ve CPW Group bu diğer üçüncü taraf web sitelerinin içeriği, doğruluğu veya işleyişi ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bağlantılar iyi niyetle sunulmaktadır ve CPW Group bir bağlantı verdiğimiz diğer üçüncü taraf web sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Başka bir web sitesinin bağlantısına yer verilmesi CPW Group tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Ziyaret ettiğiniz diğer tüm web sitelerinin yasal ve gizlilik bildirimlerini dikkatle okumanızı ve bunlar hakkında bilgi sahibi olmanızı kesinlikle tavsiye ederiz.

Garantiler ve Feragatler

Bu web sitesini kullanımınızla ilgili rizikolar tamamen Size aittir.

Garantiler

Bu web sitesi Size “Olduğu Gibi” ve “Mevcut Şekliyle" esasına göre sunulmaktadır ve dolayısıyla CPW Group bu web sitesindeki materyalin tam, doğru, güvenilir, güncel olacağı ve üçüncü taraflar açısından ihlal teşkil etmeyeceği, bu web sitesine erişimin kesintisiz, hatasız veya virüssüz olacağı, bu web sitesinin güvenli olacağı, CPW Group’tan bu web sitesi aracılığıyla alınan tavsiye veya görüşün doğru veya güvenilir olacağı garantileri veya beyanları dahil olmak üzere sarih, zımni, yasal veya (zımni ticarete elverişlilik ya da tatmin edici kalite ve belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil olmak üzere) başka bir garantide bulunmamaktadır ve bu tür beyan veya garantiler açıkça reddedilmektedir.

Bazı yargı yetkisi alanlarının zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermeyebileceğini, dolayısıyla bu hariç tutmaların bazılarının Sizin için geçerli olmayabileceğini lütfen unutmayın. Lütfen yerel kanunlarınıza bakın.

Herhangi bir tarihte bu web sitesine veya bu web sitesinin herhangi bir özelliğine ya da bunun bir bölümü veya özelliğine erişiminizi bildirimde bulunmadan kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutarız.

Sorumluluk

CPW Group ve/veya bizim adımıza bu sitenin hazırlanması, yapılması veya sunulmasına dahil olan başka bir taraf, bu web sitesine erişiminizden, bu web sitesini kullanımınızdan, kullanamamanızdan, bu web sitesinin kullanımıyla ilgili donanım veya yazılımdaki kusurdan, bu web sitesinin içeriğindeki değişiklikten kaynaklanan ya da bu web sitesindeki bir bağlantı aracılığıyla eriştiğiniz başka bir web sitesinden veya ilgili kanunlarla izin verilen ölçüde bize gönderdiğiniz elektronik bir posta iletisi neticesinde gerçekleştirdiğimiz veya gerçekleştirmediğimiz bir eylemden doğan herhangi bir doğrudan, arızi, netice kabilinden doğan, dolaylı, özel veya cezai zarar, masraf, kayıp veya yükümlülükten sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

CPW Group ve/veya bu web sitesinin hazırlanması, yapılması veya sunulmasına dahil olan başka bir taraf bu web sitesinde sunulan materyal ve hizmetleri sunmaya devam etmek ya da bunlarla ilgili düzeltme, güncelleme veya yayın yapmaktan sorumlu olmayacaktır. Bu web sitesinde yer alan herhangi bir materyal bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.

Ayrıca, bu web sitesinin kullanımının kesintisiz veya hatasız olacağını da garanti etmiyoruz ve CPW Group bu web sitesini kullanmanız, bu web sitesine erişmeniz veya bu web sitesinden herhangi bir materyal indirmeniz dolayısıyla bilgisayar ekipmanınıza veya diğer aygıtlarınıza bulaşabilecek virüsler nedeniyle maruz kalınan bir zarar için de sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. Bu web sitesinden materyal indirmeyi tercih ederseniz, bu konudaki Rizikolar Size ait olacaktır.

Geçerli kanunlar tarafından izin verilen azami ölçüde CPW Group, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, tedarikçileri ve programcılarına karşı bu web sitesini kullanmanızdan veya bu web sitesine erişimizden kaynaklanabilecek her türlü talepten açıkça feragat edersiniz.

Yasaklanmış Etkinlik

Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ve takdiri tamamen CPW Group’a ait olmak üzere CPW Group’un uygunsuz bulabileceği ve/veya yasadışı bir eylem olarak varsayılabilecek ya da bu web sitesine uygulanabilecek kanunlar tarafından yasaklanan bir eylemde bulunmanız yasaktır:

Bireylerin gizlilik ya da diğer yasal haklarının ihlalini teşkil edecek herhangi bir eylem (ilgili bireyin izni olmadan özel bilgileri yükleme dahildir);

Bu web sitesini CPW Group, çalışanları veya diğer bireylere hakaret veya iftira etmek için kullanmak ya da CPW Grup’un adını lekeleyen bir şekilde hareket etmek;

CPW Group’un malına veya diğer bireylerin malına zarar verebilecek virüsler içeren dosyalar yüklemek ve

Bize göre rahatsızlığa neden olabilecek, CPW Group veya üçüncü taraf sistemlerine veya ağ güvenliğine zarar verebilecek ya da bunları ihlal edebilecek, iftira niteliğinde olan, ırkçı, müstehcen, tehditkar, pornografik veya başka bir şekilde yasa dışı materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu web sitesine izinsiz materyal göndermek veya iletmek.

Yargı yetkisi ve tabi olunan hukuk

ULUSA ÖZGÜ WEB SİTELERİ İÇİN

Bu web sitesi için yetkili tüzel kişilik CP Türkiye’dir.

Bu web sitesindeki CPW Group material ve bilgileri sadece Türkiye kullanıcıları içindir. CPW Group bu web sitesindeki material ve bilgilerin Türkiye’den  başka bölgelerde mevcut olduğunu ya da uygun olduğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaz.

Siz ve CPW Group bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan ya da kullanımına ilişkin olan herhangi bir ihtilaf ya da talebin Türkiye mevzuatına tabi olacağını veİstanbul Türkiye mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacağını kabul edersiniz.

GLOBAL WEB SITELERİ İÇİN

Bu web sitesi için sorumlu tüzel kişilik Chemin du Viaduc 1, CH1008 Prilly, İsviçre adresinde yerleşik olan Cereal Partners Worldwide S.A.’dır.

CPW Group bu web sitesindeki materyal ve bilgilerin tüm ulusal bölgeler ya da dillerde mevcut veya uygun olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmaz.

Bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan veya kullanımına ilişkin olan herhangi bir ihtilaf ya da talebin İsviçre hukukuna ve İsviçre mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacağı hususları Sizin ile CPW Group tarafından kabul edilmektedir.

Çerezler

CPW izleme teknolojisi ("çerezler") kullanmaktadır. CPW Group’un çerezlerin kullanımı hakkındaki politikası bu web sitesinde yer alan CPW Group gizlilik ve kişisel bilgiler politikasında düzenlenmiştir.

Yasal bildirim güncelleme

İşbu Web Sitesi Yasal Kullanım Koşullarında değişiklik ve düzeltme yapma hakkını saklı tutarız. Lütfen bu bilgileri ve yeni ek bilgileri gözden geçirmek için muhtelif zamanlarda bu web sayfasına bakın.

Telif Hakkı © Société des Produits Nestlé S.A.